Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
 • Japanese
 • English
 • español
 • 中文
 • Việt
 • Tagalog
Search

Inoculation sa Bagong Corona Vaccine/新型コロナワクチン接種

2022.06.27 update
 • (1)Pagbabakuna


 • ◆Sa kasalukuyan, ang mga bagong pagbabakuna sa corona sa Yamato City ay ang mga sumusunod.
  ◆Ang pagbabakuna ng bagong bakuna sa corona ay hindi sapilitan. Mangyaring mag-inoculate pagkatapos maunawaan ang epekto at side reaction ng bakuna.


  Mga uri at target ng inoculation
  Uri Subject
  ◆1 beses ・ 2 beses na inoculation 5 taong gulang pataas (5-11 taong gulang ay isang bakuna para sa mga bata)
  ◆3 beses na inoculation 12 taong gulang o mas matanda at 5 buwan pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna
  ◆4 beses na inoculation 5 buwan pagkatapos ng ikatlong pagbabakuna at nasa ilalim ng alinman sa mga sumusunod
  ① Higit sa 60 taong gulang
  ② 18 hanggang 59 taong gulang at may partikular na karamdaman (underlying disease), o yaong kinikilala ng doktor na may mataas na panganib na maging malubha

 • (2)Ticket sa bakuna


 • ◆Upang makakuha ng bakuna, kailangan mo ng tiket sa pagbabakuna na inisyu ng lokal na pamahalaan kung saan ka nakatira. Ang munisipyo kung saan ka nakatira ay ang munisipyo na nakasulat sa iyong resident card o residence card.
  ◆Ang mga tiket sa inoculation ay ibibigay sa mga hindi nakatanggap ng ticket sa pagbabakuna, nawala ito, o nakapasok sa bansa mula sa ibang bansa. Mangyaring tumawag sa call center. Ang isang interpreter o isang ahente ay maaari ding tumawag sa iyo kasama mo.

  Yamato City New Corona Vaccine Call Center
  Phone 046-260-0900

  Uri ng inoculation at target ng pagpapadala
  Uri Subject
  ◆1 beses ・ 2 beses na inoculation
  Ipapadala pa ito sa mga magiging 5 taong gulang sa pagkakasunud-sunod. (Para sa mga 5 taong gulang mahigit, naipadala na ito sa lahat.)
  ◆3 beses na inoculation
  Ipapadala ito para sa lahat ng tao na na- inoculate sa loob ng 4 at kalahating buwan mula noong ikalawang inoculation.
  ◆4 beses na inoculation
  Ipapadala ito para sa lahat ng mga taong na-inoculate sa loob ng 4 at kalahating buwan mula noong ika-3 inoculation.
  Ihahatid ito sa mga hindi karapat-dapat para sa inoculation, ngunit mangyaring panatilihin ito sa isang ligtas na lugar.

 • (3)Lugar ng inoculation at reserbasyon


 • Venue sa lungsod
  ◆Maaari kang mag-inoculate sa mga nakikipagtulungang institusyong medikal sa Yamato City (indibidwal na inoculation) at sa venue sa Yamato City (group inoculation).

  Lugar sa labas ng lungsod
  ◆Venue na binuksan ng Kanagawa Prefecture
  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccines/hukuseiyou.html

  Paraan sa pagreserba

  ◆Mangyaring makipag-ugnayan sa Vaccine Call Center sa Yamato City para sa mga reserbasyon. Maaari ka ring magpareserba sa internet.
  ◆Kung nahihirapan kang magpareserba, mangyaring pumunta sa International Association. Tulong sa booking.

  Internet https://v-yoyaku.jp/142131-yamato/
  Kailangan ang email address.
  Call Center Tel 046-260-0900
  Oras 8:30~17:15
  Yamato International Association Tel 046-265-6051
  Oras 8:30~17:15
  Email pal @ yamato-kokusai.or.jp

 • (4)Mga importanteng dadalhin sa araw ng inoculation


 • 1)Sobre ng bakuna sa Corona
  2)Ticket sa inoculation
  3)Preliminary examination slip (Mangyaring punan ng itim o asul na bolpen bago ito dalhin)
  4)Mga dokumento sa pag-verify ng pagkakakilanlan (resident card, my number card, driver’s license, atbp.)
  5)Iba pa (medicine notebook, thermometer, maternal at child health notebook, reading glasses, atbp.)

 • (5)Pasaporte ng bakuna (sertipiko ng pagbabakuna para sa mga overseas na manlalakbay)


 • ◆Ito ay tumatagal ng humigit-kumulang isang linggo mula sa oras na natanggap ng lungsod ang aplikasyon hanggang sa oras na ito ay ibinigay. Hindi ito inilabas sa parehong araw.
  ※Ang mga aplikasyon ng pasaporte ng bakuna ay inaasahang tataas mula Hunyo hanggang Setyembre. Mangyaring mag-apply nang may maraming oras.
  ◆Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga pasaporte ng bakuna ay tinatanggap sa pamamagitan ng mail service.
  ◆Kung hindi sapat ang selyo sa reply envelope, tutugon kami sa pamamagitan ng pagbabayad sa tatanggap.


  Mga importanteng kailangan sa pag-apply
  Application form PDF EXCEL
  Isang kopya ng dokumentong nagpapatunay ng pagbabakuna
  Sumagot ng sobre (magdikit ng selyo at isulat ang iyong address at pangalan)
  Kopya ng pasaporte (pahinang may larawan sa mukha at address)
  Kopya ng mga dokumento sa pag-verify ng pagkakakilanlan (resident card, my number card, driver’s license, atbp.)
  * Hindi mo kailangang isulat ang iyong kasalukuyang address sa iyong pasaporte.
   Lugar na pagdadalahan
  〒242-8601
  Yamato City Health and Welfare Center Bagong Corona Vaccine Call Center Naka-address sa 1-31-7 Tsuruma, Yamato City

  Electronic version
  Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website sa ibaba.
  ▼Lungsod ng Yamato
  https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/58/corona_vaccine2/corona_vaccine3/13060.html
  ▼Digital Agency
  https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/ • (6)Multilingual na Impormasyon


 • Notice Galing sa Yamato City
   English
  英語
  Español
  スペイン語
  中文
  中国語
  Tiếng Việt
  ベトナム語
  Tagalog
  タガログ語
  1・2
  3
  4

  Preliminary examination slip
  Preliminary examination slip
  ◆Hindi mo magagamit ang naisalin na slip ng paunang pagsusuri.
  ◆Mangyaring gamitin ito bilang isang reference lang kapag sumusulat sa Japanese pre-examination slip.
  日本語
  1 English(英語) 
  2 العربية(アラビア語) 
  3 簡体中文(中国語簡体字) 
  4 繁体中文(中国語繁体字) 
  5 Français(フランス語) 
  6 Bahasa Indonesia(インドネシア語) 
  7 ភាសាខ្មែរ(クメール語) 
  8 한글(ハングル) 
  9 Монгол хэл(モンゴル語) 
  10 မြန်မာဘာသာစကား(ミャンマー語) 
  11 नेपाली(ネパール語) 
  12 Português(ポルトガル語) 
  13 Pусский язык(ロシア語) 
  14 Español(スペイン語) 
  15 Tagalog(タガログ語) 
  16 ภาษาไทย(タイ語) 
  17 Tiếng Việt (ベトナム語) 

  Explanation ng Pagbabakuna
  ファイザー(Pfizer)
  日本語
  やさしいにほんご
  1 English(英語) 
  2 العربية(アラビア語) 
  3 簡体中文(中国語簡体字) 
  4 繁体中文(中国語繁体字) 
  5 Français(フランス語) 
  6 Bahasa Indonesia(インドネシア語) 
  7 ភាសាខ្មែរ(クメール語) 
  8 한글(ハングル) 
  9 Монгол хэл(モンゴル語) 
  10 မြန်မာဘာသာစကား(ミャンマー語) 
  11 नेपाली(ネパール語) 
  12 Português(ポルトガル語) 
  13 Pусский язык(ロシア語) 
  14 Español(スペイン語) 
  15 Tagalog(タガログ語) 
  16 ภาษาไทย(タイ語) 
  17 Tiếng Việt (ベトナム語) 

  HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

  TOPUP