Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
 • Japanese
 • English
 • español
 • 中文
 • Việt
 • Tagalog
Search
Interpretation Service Boluntaryong suporta sa pag-aaral Magsalita sa nihongo! Japanese speech contest Yamato International Festival


Recommendation
 • "Tabunka Radio" on FM Yamato 77.7MHz
  The Yamato International Association is broadcasting a short segment to distribute information in various languages on FM Yamato 77.7MHz.

  Para sa ibang detalye
 • Interpreter sa ibat-ibang wika
  Ang mga staff ng Interpreter sa Yamato International Association ay tumutulong sa mga residenteng dayuhan sa pruseso sa Munisipyo at Ospital, tumutugon din sa mga katanungan sa pamumuhay.

  Para sa ibang detalye
 • Mga balita "Terra"
  We issue official publication (Japanese) and information newsletter (English/ Spanish/ Chinese/ Vietnamese). Papers are distributed at public facilities in Yamato city.

  Para sa ibang detalye
 • Samahan ng mga babaeng dayuhan
  Ginagawa ito tuwing ika-4 ng miyerkules 10:00-13:00, sa International Exchange Salon. Maaaring mabago ang lugar, tumawag sa opisina ng International Association para sa mga detalye.

  Para sa ibang detalye

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

UP