Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Exchange meeting para sa Dayuhang residente/外国人市民の交流会

Sama-samang kumain ng tanghalian habang nakikipag-usap sa ibat-ibang dayuhan, Nais mo bang sumali sa pagtitipon ng mga dayuhan at mga taong may kinalaman sa pinagmulan at kultura ng ibang bansa? Ayos lang kahit di gaanong makapag salita ng Nihongo. Maaari din sumali kasama ang anak. Maaari ding magtanong sa espesyalista tungkol sa pagkain at pagpapalaki ng bata. Tumawag lamang sa Yamato International Association kung nais sumali.

Petsa Tuwing ika-1 ng Miyerkules ng buwan 11:00~13:00
Lugar Yamato City Hall annex bldg. 2-F
Dadalhin Pagkain sa tanghalian
Application Yamato International Association TEL046-260-5126


HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP