Tài đoàn pháp nhân công ích Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành phố Yamato 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Hoạt Động Thiện Nguyện Hỗ Trợ Tiếng Nhật, Và Việc Học Tập/日本語・学習支援ボランティアの活動

Ở Hiệp Hội này có thực hiện việc hỗ trợ học tập cho những học sinh người ngoại quốc không biết tiếng Nhật, và những học sinh gặp phải khó khăn không đủ khả năng tiếng Nhật, mặc dù các em có quốc tịch Nhật, nhưng do em sinh trưởng và lớn lên trong môi trường nước ngoài. Hoạt động trên thực tế là do các thiện nguyện viên đăng ký tên ở Hiệp Hội thực hiện.

Mục đích Bằng việc hỗ trợ học tập cho các trẻ không đủ khả năng tiếng Nhật (việc học tiếng Nhật và các môn học giáo khoa), mà nuôi dưỡng ước muốn ham học và nâng cao học lực nơi các em.
Đối tượng Không phân biệt quốc tịch, là những trẻ không đủ khả năng tiếng Nhật và là học sinh người ngoại quốc
Nội dung Hỗ trợ việc học tiếng Nhật và việc học các môn học giáo khoa
Địa điểm Các trường Cấp Một Cấp Hai trong thành phố và các địa điểm do Hiệp Hội chỉ định
Phương pháp Ứng với các yêu cầu từ các trường Cấp Một Cấp Hai trong thành phố, mà phái cử các thiện nguyện viên hỗ trợ tiếng Nhật, và việc học tập đến các trường, để thực hiện việc hỗ trợ học tập tiếng Nhật và các môn học giáo khoa cho các trẻ học sinh người ngoại quốc.
Ghi chú Thiện nguyện viên hỗ trợ tiếng Nhật, và việc học tập
Hướng dẫn thiện nguyện hỗ trợ tiếng Nhật, và việc học tập
 (PDF/15KB)


Diễn Biến Hoạt Động Thiện Nguyện Viên
Đăng ký làm thiện nguyện viên

Từ phía Hiệp Hội Quốc Tế Hóa có yêu cầu về hoạt động thiện nguyện

Xác nhận ngày giờ, địa điểm, nội dung hỗ trợ, và hiểu rõ yêu cầu của hoạt động

Thực hiện hoạt động trên thực tế

Ở mỗi tháng hoạt động, nộp về cho Hiệp Hội Quốc Tế Hóa 「Bản Báo Cáo Hoạt Động」, và nộp cho nhà trường「Bản Ghi Chép Hoạt Động」


Bổ Sung
Ở bối cảnh khi bắt đầu công việc này, có Bản Đề Nghị về Hội Nghị Cộng Sinh Đa Văn Hóa Thành Phố Yamato Kỳ 1 (tháng 3 năm 2007). Ở Bản Đề Nghị này, có đề cập đến 「Thực hiện đầy đủ việc hướng dẫn cho các trẻ người ngoại quốc」, và nêu rõ tính cần thiết của việc tận dụng khả năng của các thiện nguyện viên sống trong khu vực để hỗ trợ học tập cho các trẻ người ngoại quốc.
(Tham khảo vào thời điểm tháng 4 năm 2013)
○○ Các Trẻ Người Ngoại Quốc Ở Thành Phố Yamato
Số trường Cấp Một, Cấp Hai trong thành phố Trường Cấp Một 19 trường Trường Cấp Hai 9 trường
Trường có mở lớp học quốc tế Trường Cấp Một 12 trường Trường Cấp Hai 7 trường
Số trẻ học sinh cần sự hướng dẫn tiếng Nhật Trường Cấp Một 229 người Trường Cấp Hai 79 người
Chi tiết về quốc tịch Ngoại quốc 165 người
Quốc tịch Nhật 64 người
Ngoại quốc 69 người
Quốc tịch Nhật 10 người
○Thể Chế Nâng Đỡ Các Trẻ Người Ngoại Quốc Trong Thành Phố Yamato
・Hội ủy viên giáo dục T/p Yamato Người tư vấn giáo dục trẻ học sinh ngoại quốc (9 ngôn ngữ 18 người)
Với các trẻ học sinh ngoại quốc đang học tại các trường Cấp Một, Cấp Hai trong thành phố, và với các phụ huynh của các em đó, thành phố có thực hiện việc giải thích bằng tiếng bản xứ những nguyên tắc để hiểu rõ về sinh hoạt ở trường, và chuẩn bị thông dịch mỗi khi có buổi họp cá nhân phụ huynh với giáo viên.
・Hội ủy viên giáo dục T/p Yamato Người hướng dẫn tiếng Nhật (7 người)
 Thực hiện việc hướng dẫn tiếng Nhật cho các trẻ học sinh ngoại quốc đang học tại các trường Cấp Một, Cấp Hai trong thành phố.


Các Công Việc Liên Quan
「Tổ chức lớp học ôn tập cho các trẻ người ngoại quốc」

Lớp học hè cho thiếu nhi
Trong thời gian nghỉ hè được quy định, chiêu mộ học sinh, và thực hiện việc hướng dẫn cá biệt hợp với sức học của từng em.

Lớp học hướng dẫn đặc biệt
Là hoạt động hỗ trợ học tập thực hiện thông qua việc nhận yêu cầu từ phía phụ huynh. Ở phòng hội nghị của Hiệp Hội Quốc Tế Hóa, có thực hiện việc hỗ trợ ôn tập sau giờ học, và hỗ trợ việc học tiếng Nhật trước khi nhập học.

Sân chơi tiếng Nhật
Là lớp học tiếng Nhật nơi mà các trẻ người ngoại quốc trước khi nhập học, thông qua nhiều hoạt động khác nhau, có thể học về tiếng Nhật đơn giản và về các nguyên tắc trong sinh hoạt tập thể.

Trang homeKhái quát tổ chức của Hiệp HộiGiới thiệu công việc của Hiệp HộiLá thư tin tức
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên

TOPUP
Khái quát tổ chức của Hiệp Hội
公告
Lịch sử Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành Phố Yamato
Hội Viên Hỗ Trợ
Hướng dẫn cách đi
Giới thiệu công việc của Hiệp Hội
Văn Phòng Thông Dịch Đa Ngôn Ngữ (miễn phí)
Dịch Vụ Thông Dịch, Phiên Dịch Nhờ Vào Các Thiện Nguyện Viên Đăng Ký
Lớp Học Tiếng Nhật Sơ Cấp (Có giữ trẻ)
Lớp Học Nhập Môn Tiếng Nhật
Lớp Học Cho Thiếu Nhi Trong Kỳ Nghỉ Hè
Lớp Học Hỗ Trợ Đặc Biệt
Sân Chơi Yamato 「Sân Chơi Tiếng Nhật」
Mạng Lưới Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật Yamato
Hoạt Động Thiện Nguyện Hỗ Trợ Tiếng Nhật, Và Việc Học Tập
Tờ thông tin phiên bản tiếng ngoại quốc
Buổi Họp Mặt Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Giao Lưu Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Lễ Hội Giao Lưu Quốc Tế Yamato
Ngôi làng các gian hàng ẩm thực thế giới Yamato
Buổi Giao Lưu Các Thiện Nguyện Viên
Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa Của Chủ Thể Cư Dân
Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato
Tờ báo cơ quan “Pal”
Lá thư tin tức
Pal
Terra (Tiếng Anh)
Tierra (Tiếng Tây Ban Nha)
Nihao (Tiếng Hoa)
Chào Bạn(Tiếng Việt)
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên
Thiện Nguyện Viên Thông Dịch, Phiên Dịch
Thiện Nguyện Viên Công Việc
Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật・Việc Học Tập
Thiện Nguyện Viên Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Buổi Nghiên Cứu Học Tập Thiện Nguyện Viên Phiên Dịch・Thông Dịch
Thông tin
生活情報
大和市内の国際関係団体
災害情報
地域国際化情報
Nội dung trang đầu
Facebook