Tài đoàn pháp nhân công ích Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành phố Yamato 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Mạng Lưới Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật Yamato/大和日本語支援ボランティアネットワーク

Mạng Lưới Tiếng Nhật Của Thành Phố Yamato
大和日本語教室の様子 Mạng lưới thiện nguyện viên hỗ trợ tiếng Nhật Yamato là nhóm gầy dựng nên các lớp học tiếng Nhật trong khu vực làm trung tâm và chọn thành phố Yamato làm cứ điểm để hoạt động. Tận dụng danh sách gửi thư để xúc tiến việc trao đổi thông tin đoàn thể hoặc cá nhân, để thực hiện trọn vẹn các hoạt động hỗ trợ việc học tiếng Nhật. Với những ai có hứng thú xin hãy liên lạc đến văn phòng chính.

Đoàn thể Mạng lưới thiện nguyện viên hỗ trợ tiếng Nhật Yamato
Thành lập Tháng 7 năm 2005
Nội dung hoạt động ◆Xúc tiến việc trao đổi thông tin liên quan đến việc hỗ trợ tiếng Nhật do sử dụng danh sách gửi thư
◆Kế hoạch và thực hiện hội nghiên cứu có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ tiếng Nhật
◆Các việc có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ tiếng Nhật khác
Có mặt ở các lễ hội giao lưu quốc tế Yamato
Kế hoạch và thực hiện Hội thi thuyết trình tiếng Nhật, hãy cùng nói tiếng Nhật!


Các Đoàn Thể Trực Thuộc
Tên đoàn thể Thành lập Địa điểm hoạt động chính
Lớp học tiếng Nhật Tsukimino AIUEO Tháng 10 năm 1993 Trung tâm học tập Tsukimino
Lớp học tiếng Nhật Yamato Tháng 4 năm 1987 Hội Quán Phúc Lợi Lao Động, Trung Tâm Phúc Lợi Sức Khỏe
Kakehashi Tháng 3 năm 1994 Trung Tâm Phúc Lợi Sức Khỏe
Yamabiko Tháng 5 năm 1995 Trung Tâm Phúc Lợi Sức Khỏe
Lớp học đọc viết Tsuruma Tháng 9 năm 2009 Trung Tâm Phúc Lợi Sức Khỏe, Trung Tâm Học Tập Trọn Đời
Oden vòng tròn tiếng Nhật Tháng 2 năm 1999 Trung Tâm Thanh Thiếu Niên
Hội Katatsumuri Tháng 12 năm 1993 Trung Tâm Thanh Thiếu Niên
Yamato・Bạn bè Tháng 11 năm 1997 Trung Tâm Học Tập Sakuragaoka
Randoseru Tháng 7 năm 2006 Trung Tâm Học Tập Shibuya
Đoàn thể hỗ trợ Hiệp Hội Hỗ Trợ Tỵ Nạn Định Cư Kanagawa Tháng 12 năm 1986 (Văn phòng:Yamato-shi Kamiwada 1784-10)

Trang homeKhái quát tổ chức của Hiệp HộiGiới thiệu công việc của Hiệp HộiLá thư tin tức
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên

TOPUP
Khái quát tổ chức của Hiệp Hội
公告
Lịch sử Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành Phố Yamato
Hội Viên Hỗ Trợ
Hướng dẫn cách đi
Giới thiệu công việc của Hiệp Hội
Văn Phòng Thông Dịch Đa Ngôn Ngữ (miễn phí)
Dịch Vụ Thông Dịch, Phiên Dịch Nhờ Vào Các Thiện Nguyện Viên Đăng Ký
Lớp Học Tiếng Nhật Sơ Cấp (Có giữ trẻ)
Lớp Học Nhập Môn Tiếng Nhật
Lớp Học Cho Thiếu Nhi Trong Kỳ Nghỉ Hè
Lớp Học Hỗ Trợ Đặc Biệt
Sân Chơi Yamato 「Sân Chơi Tiếng Nhật」
Mạng Lưới Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật Yamato
Hoạt Động Thiện Nguyện Hỗ Trợ Tiếng Nhật, Và Việc Học Tập
Tờ thông tin phiên bản tiếng ngoại quốc
Buổi Họp Mặt Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Giao Lưu Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Lễ Hội Giao Lưu Quốc Tế Yamato
Ngôi làng các gian hàng ẩm thực thế giới Yamato
Buổi Giao Lưu Các Thiện Nguyện Viên
Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa Của Chủ Thể Cư Dân
Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato
Tờ báo cơ quan “Pal”
Lá thư tin tức
Pal
Terra (Tiếng Anh)
Tierra (Tiếng Tây Ban Nha)
Nihao (Tiếng Hoa)
Chào Bạn(Tiếng Việt)
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên
Thiện Nguyện Viên Thông Dịch, Phiên Dịch
Thiện Nguyện Viên Công Việc
Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật・Việc Học Tập
Thiện Nguyện Viên Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Buổi Nghiên Cứu Học Tập Thiện Nguyện Viên Phiên Dịch・Thông Dịch
Thông tin
生活情報
大和市内の国際関係団体
災害情報
地域国際化情報
Nội dung trang đầu
Facebook