Tài đoàn pháp nhân công ích Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành phố Yamato 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

公告/公告

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第199条において準用する第128条第1項の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)を以下の通り公告します。

2013年度
2013年度貸借対照表(PDF/209KB)
2013年度損益計算書(正味財産増減計算書)(PDF/213KB)

2012年度
2012年度貸借対照表(PDF/212KB)
2012年度損益計算書(正味財産増減計算書)(PDF/216KB)

2011年度
2011年度貸借対照表(PDF/131KB)
2011年度損益計算書(正味財産増減計算書)(PDF/176KB)


Kế hoạch hoạt động trung kỳ

Năm 2013―2015
Kế hoạch hoạt động trung kỳ(2013-2015)(PDF/496KB)


Tài liệu công khai

Năm 2014
Kế hoạch hoạt động năm 2014(PDF/279KB)
Dự toán thu chi năm 2014(PDF/154KB)

Năm 2013

Kế hoạch hoạt động năm 2013(PDF/276KB)
Dự toán thu chi năm 2013(PDF/257KB)
Báo cáo hoạt động và quyết toán thu chi năm 2013(PDF/593KB)

Năm 2012
Kế hoạch hoạt động năm 2012(PDF/275KB)
Dự toán thu chi năm 2012(PDF/165KB)
Báo cáo hoạt động và quyết toán thu chi năm 2012(PDF/576KB)
Danh sách hội viên, nghị viên(PDF/7KB)

Năm 2011
Kế hoạch hoạt động năm 2011(PDF/220KB)
Dự toán thu chi năm 2011(PDF/18KB)
Báo cáo hoạt động và quyết toán thu chi năm 2011(PDF/910KB)
Danh sách hội viên, nghị viên(PDF/60KB)

Năm 2010
Kế hoạch hoạt động năm 2010(PDF/366KB)
Dự toán thu chi năm 2010(PDF/286KB)
Báo cáo hoạt động và quyết toán thu chi năm 2010(PDF/516KB)
Danh sách hội viên, nghị viên(PDF/8KB)

Năm 2009
Kế hoạch hoạt động năm 2009(PDF/162KB)
Dự toán thu chi năm 2009(PDF/168KB)
Báo cáo hoạt động năm 2009(PDF/298KB)
Quyết toán thu chi năm 2009(PDF/230KB)

Trang homeKhái quát tổ chức của Hiệp HộiGiới thiệu công việc của Hiệp HộiLá thư tin tức
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên

TOPUP
Khái quát tổ chức của Hiệp Hội
公告
Lịch sử Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành Phố Yamato
Hội Viên Hỗ Trợ
Hướng dẫn cách đi
Giới thiệu công việc của Hiệp Hội
Văn Phòng Thông Dịch Đa Ngôn Ngữ (miễn phí)
Dịch Vụ Thông Dịch, Phiên Dịch Nhờ Vào Các Thiện Nguyện Viên Đăng Ký
Lớp Học Tiếng Nhật Sơ Cấp (Có giữ trẻ)
Lớp Học Nhập Môn Tiếng Nhật
Lớp Học Cho Thiếu Nhi Trong Kỳ Nghỉ Hè
Lớp Học Hỗ Trợ Đặc Biệt
Sân Chơi Yamato 「Sân Chơi Tiếng Nhật」
Mạng Lưới Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật Yamato
Hoạt Động Thiện Nguyện Hỗ Trợ Tiếng Nhật, Và Việc Học Tập
Tờ thông tin phiên bản tiếng ngoại quốc
Buổi Họp Mặt Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Giao Lưu Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Lễ Hội Giao Lưu Quốc Tế Yamato
Ngôi làng các gian hàng ẩm thực thế giới Yamato
Buổi Giao Lưu Các Thiện Nguyện Viên
Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa Của Chủ Thể Cư Dân
Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato
Tờ báo cơ quan “Pal”
Lá thư tin tức
Pal
Terra (Tiếng Anh)
Tierra (Tiếng Tây Ban Nha)
Nihao (Tiếng Hoa)
Chào Bạn(Tiếng Việt)
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên
Thiện Nguyện Viên Thông Dịch, Phiên Dịch
Thiện Nguyện Viên Công Việc
Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật・Việc Học Tập
Thiện Nguyện Viên Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Buổi Nghiên Cứu Học Tập Thiện Nguyện Viên Phiên Dịch・Thông Dịch
Thông tin
生活情報
大和市内の国際関係団体
災害情報
地域国際化情報
Nội dung trang đầu
Facebook