Tài đoàn pháp nhân công ích Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành phố Yamato 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa/国際化推進事業に対する助成金交付

Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
国際化推進事業に対する助成金Ở Hiệp Hội Quốc Tế Hóa có thực hiện việc cấp các khoản tiền viện trợ với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến quá trình quốc tế hóa của chủ thể cư dân.

Các công việc thuộc đối tượng Công việc về lớp học tiếng Nhật hoạt động nhờ các thiện nguyện viên
Công việc giới thiệu cho các cư dân về hiện trạng của ngoại quốc và văn hóa nước ngoài
Công việc thực hiện mục đích là việc giao lưu của cư dân ngoại quốc với cư dân Nhật
Công việc thực hiện việc hỗ trợ cho các cư dân ngoại quốc
Công việc được thực hiện do các đoàn thể mà cư dân ngoại quốc hoạt động cho đồng bào
Công việc giao lưu quốc tế (phái cử, mời)
Tư cách đăng ký xin Những đoàn thể thực hiện những công việc xúc tiến quá trình quốc tế hóa với phi lợi nhuận, và có cứ điểm hoạt động trong thành phố Yamato
Thời gian chiêu mộ Từ ngày 1 tháng 4 đến cuối tháng 4 của năm hoạt động được xét đến


Đăng tải các mẫu đơn
Mẫu đơn PDF WORD
◇Quy trình PDFQuy trình
◆Trường hợp đăng ký xin PDFĐơn Xin Cấp Tiền Hỗ Trợ DOCĐơn Xin Cấp Tiền Hỗ Trợ
PDFBản Kế Hoạch Hoạt Động DOCBản Kế Hoạch Hoạt Động
PDFKhái Quát Đoàn ThểTổ Chức Chính要 DOCKhái Quát Đoàn ThểTổ Chức Chính
PDFBản Dự Toán Thu Chi Cho Hoạt Động DOCBản Dự Toán Thu Chi Cho Hoạt Động
◆Trường hợp báo cáo PDFBản Báo Cáo Thực Tích Hỗ Trợ DOCBản Báo Cáo Thực Tích Hỗ Trợ
PDFBản Kết Toán Thu Chi Cho Hoạt Động DOCBản Kết Toán Thu Chi Cho Hoạt Động
◆Trường hợp thay đổi hoặc hủy PDFĐơn Xin Thay Đổi (Hủy) Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ DOCĐơn Xin Thay Đổi (Hủy) Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ
PDFBản Kế Hoạch Thay Đổi Hoạt Động DOCBản Kế Hoạch Thay Đổi Hoạt Động
PDFBản Dự Toán Thu Chi Thay Đổi Hoạt Động DOCBản Dự Toán Thu Chi Thay Đổi Hoạt Động


Trang homeKhái quát tổ chức của Hiệp HộiGiới thiệu công việc của Hiệp HộiLá thư tin tức
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên

TOPUP
Khái quát tổ chức của Hiệp Hội
公告
Lịch sử Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành Phố Yamato
Hội Viên Hỗ Trợ
Hướng dẫn cách đi
Giới thiệu công việc của Hiệp Hội
Văn Phòng Thông Dịch Đa Ngôn Ngữ (miễn phí)
Dịch Vụ Thông Dịch, Phiên Dịch Nhờ Vào Các Thiện Nguyện Viên Đăng Ký
Lớp Học Tiếng Nhật Sơ Cấp (Có giữ trẻ)
Lớp Học Nhập Môn Tiếng Nhật
Lớp Học Cho Thiếu Nhi Trong Kỳ Nghỉ Hè
Lớp Học Hỗ Trợ Đặc Biệt
Sân Chơi Yamato 「Sân Chơi Tiếng Nhật」
Mạng Lưới Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật Yamato
Hoạt Động Thiện Nguyện Hỗ Trợ Tiếng Nhật, Và Việc Học Tập
Tờ thông tin phiên bản tiếng ngoại quốc
Buổi Họp Mặt Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Giao Lưu Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Lễ Hội Giao Lưu Quốc Tế Yamato
Ngôi làng các gian hàng ẩm thực thế giới Yamato
Buổi Giao Lưu Các Thiện Nguyện Viên
Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa Của Chủ Thể Cư Dân
Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato
Tờ báo cơ quan “Pal”
Lá thư tin tức
Pal
Terra (Tiếng Anh)
Tierra (Tiếng Tây Ban Nha)
Nihao (Tiếng Hoa)
Chào Bạn(Tiếng Việt)
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên
Thiện Nguyện Viên Thông Dịch, Phiên Dịch
Thiện Nguyện Viên Công Việc
Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật・Việc Học Tập
Thiện Nguyện Viên Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Buổi Nghiên Cứu Học Tập Thiện Nguyện Viên Phiên Dịch・Thông Dịch
Thông tin
生活情報
大和市内の国際関係団体
災害情報
地域国際化情報
Nội dung trang đầu
Facebook