Tài đoàn pháp nhân công ích Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành phố Yamato 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato/大和市友好都市交流事業に対する助成金交付

Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato
大和市友好都市交流事業に対する助成金Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato là nói về thành phố GwangMyeong Gyeonggi-do của Hàn Quốc. Khoản tiền hỗ trợ này, với tư cách là sự hợp tác tài trợ các khoản tiền hỗ trợ hoạt động giao lưu quốc tế của thành phố Yamato, cấp tiền hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu đô thị hữu nghị.

Công việc thuộc đối tượng Công việc nhận được việc cấp tiền hỗ trợ cho hoạt động giao lưu quốc tế thành phố Yamato
Tư cách đăng ký xin Đoàn thể được cấu thành từ trên 5 cư dân hiện đang sống trong thành phố Yamato
※※ Những công việc hoạt động với mục đích là xúc tiến việc quốc tế hóa, hoặc là những công việc có chủ ý hoạt động mới
Thời gian chiêu mộ Bất cứ lúc nào cũng được


Đăng tải các mẫu đơn
Mẫu đơn PDF WORD
◇Quy trình PDFPDF/11KB
◆Trường hợp xin Đơn Xin Cấp Tiền Hỗ Trợ PDFPDF/10KB DOCWORD/41KB
Bản Kế Hoạch Công Việc PDFPDF/7KB DOCWORD/30KB
◆Trường hợp báo cáo Bản Báo Cáo Thực Tích PDFPDF/8KB DOCWORD/36KB
Bản Kế Toán Thu Chi Công Việc PDFPDF/7KB DOCWORD/34KB
◆Trường hợp thay đổi hoặc hủy Đơn Xin Thay Đổi (Hủy) Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ PDFPDF/8KB DOCWORD/38KB
Bản Kế Hoạch Thay Đổi Công Việc PDFPDF/7KB DOCWORD/31KB


Các đường link liên quan
Trang mạng thành phố Yamato【Công Việc Giao Lưu với Đô Thị Hữu Nghị Hải Ngoại (thành phố GwangMyeong)】
Trang mạng thành phố GwangMyeong của Hàn Quốc (tiếng Nhật)

Trang homeKhái quát tổ chức của Hiệp HộiGiới thiệu công việc của Hiệp HộiLá thư tin tức
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên

TOPUP
Khái quát tổ chức của Hiệp Hội
公告
Lịch sử Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành Phố Yamato
Hội Viên Hỗ Trợ
Hướng dẫn cách đi
Giới thiệu công việc của Hiệp Hội
Văn Phòng Thông Dịch Đa Ngôn Ngữ (miễn phí)
Dịch Vụ Thông Dịch, Phiên Dịch Nhờ Vào Các Thiện Nguyện Viên Đăng Ký
Lớp Học Tiếng Nhật Sơ Cấp (Có giữ trẻ)
Lớp Học Nhập Môn Tiếng Nhật
Lớp Học Cho Thiếu Nhi Trong Kỳ Nghỉ Hè
Lớp Học Hỗ Trợ Đặc Biệt
Sân Chơi Yamato 「Sân Chơi Tiếng Nhật」
Mạng Lưới Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật Yamato
Hoạt Động Thiện Nguyện Hỗ Trợ Tiếng Nhật, Và Việc Học Tập
Tờ thông tin phiên bản tiếng ngoại quốc
Buổi Họp Mặt Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Giao Lưu Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Lễ Hội Giao Lưu Quốc Tế Yamato
Ngôi làng các gian hàng ẩm thực thế giới Yamato
Buổi Giao Lưu Các Thiện Nguyện Viên
Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa Của Chủ Thể Cư Dân
Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato
Tờ báo cơ quan “Pal”
Lá thư tin tức
Pal
Terra (Tiếng Anh)
Tierra (Tiếng Tây Ban Nha)
Nihao (Tiếng Hoa)
Chào Bạn(Tiếng Việt)
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên
Thiện Nguyện Viên Thông Dịch, Phiên Dịch
Thiện Nguyện Viên Công Việc
Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật・Việc Học Tập
Thiện Nguyện Viên Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Buổi Nghiên Cứu Học Tập Thiện Nguyện Viên Phiên Dịch・Thông Dịch
Thông tin
Thông tin sinh hoạt
Đoàn thể liên quan quốc tế trong thành phố Yamato
Thông tin thiên tai
Thông tin quốc tế hóa khu vực
Nội dung trang đầu
Facebook