Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

History ng Yamato International Association/組織概要

History ng Yamato International Association

July 1992 Itinaguyod ang Yamato International Association (Organization)
Taon ng simula sa rehistro sa Volunteer Interpreter・Translation
Simula ng publish journal「Pal」
April 1994 Gumawa ng Tanggapan sa Interpreter ng English・Spanish
July 1994 Tungkulin ng Yamato International Association foundation
Nagsimula ang publish ng foreign journal「Terra」「Tierra」
April 2000 Gumawa ng Tanggapan sa Interpreter ng Chinese
Nagsimula ang publish ng foreign journal「Ni Hao」
April 2002 Gumawa ng Tanggapan sa Interpreter ng  Vietnamese
April 2003 Taon ng simula sa rehistro sa Volunteer sa Cross Culture Seminar
July 2004 Sinimulan ang Nihongo Speech Contest! Magsalita sa Nihongo!
October 2004 Ika-10 Anibersaryo ng Yamato International Association Forum
February 2005 Ika-1 Multicultural conference sa Yamato city (~March 2007)
April 2005 Nagsimula ang publish ng foreign journal「Chao Ban」
November 2005 Nagsimula ang Yamato International Exchange Festival
April 2007 Nagsimula ang rehistro ng Volunteer sa Nihongo・suporta sa aralin
December 2008 Ika-2 Multicultural conference sa Yamato city (~January 2011)
April 2009 Gumawa ng Tanggapan sa Interpreter ng Tagalog
April 2012 Nabago sa Public Foundation
February 2013 Ika-1 Multicultural conference sa Yamato city (~January2015)
September 2014 Celebration・Lecture sa Ika-20 Anibersaryo

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP