Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Special Support Class/特別支援教室

特別支援教室Nagsasagawa ang Yamato International Association ng pagtuturo ng Nihongo at mga aralin sa mga batang istudyante na may kaugnayan sa dayuhan depende sa kahilingan ng kanilang magulang. Isahan ang ginagawa ng mga Volunteer sa pagtuturo ng Nihongo. Tinuturuan ng mga aralin sa nihongo bago pumasok sa Elementary at Junior High School, paghahanda sa Entrance exam sa High school at ibat-ibang aralin pagtapos ng klase.

Lugar Yamato City Hall branch office 2flr. Conference room at iba pa
Nilalaman Pagtuturo sa aralin sa subject at nihongo
Target Elementary at Junior High School Student na taga lungsod (kasama na ang kararating lang sa Japan na nais pumasok sa School)

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP