Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Samahan ng mga babaeng dayuhan/外国人女性の会

May ginagawang pagtitipon ang mga Mama na dayuhan tuwing 1 beses sa 1 buwan. Nagtitipon ang mga babaeng dayuhan mula sa ibat-ibang bansa, nagsasaya sa pakikipag-usap, nag-uusap din para matuto sa mga kailangan sa pagpapalaki ng bata at pamumuhay sa Japan, at mga kultura sa bawat bansa. Maaring sumali ang sinumang babaeng dayuhan, nagpapalitan ng mga impormasyon sa LINE.
 Ginagawa ito tuwing ika-4 ng miyerkules 10:00-13:00, sa International Exchange Salon. (1-3-17Fukami Nishi Yamato City) Maaaring mabago ang lugar, tumawag sa opisina ng International Association para sa mga detalye.

Pagdadala sa pakikisalamuha
Tuwing panahon ng Holloween at Christmas, nagdadala ng pagkain ang mga kasali at nagsasaya sa mga pagtitipon.

Pagpapalaki
May mga matututunan din sa mga pagbabakuna, pagkain at tungkol sa pagkakaiba ng mga tradisyon at sistema sa pagpapalaki ng anak sa Japan at bawat bansa.

Workshop
May mga ginagawa ding craftwork tulad ng Candle Art, Origami at iba pa.

Cooking lesson
May pagkakataon din na maging teacher at magturo ng lutuin sa kanilang bansa.

Outing
Mayroon ding Outing minsan.

Summary
Araw at oras Ika-4 na miyerkules ng buwan 10:00~13:00
※Maaaring mabago ito.
Lugar International Exchange Salon
(〒242-0018 1-3-17 Fukami Nishi Yamato City 1-F Citizen’s activity base Betelgeuse North Building)


Map
大和市深見西1-3-17

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP