Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Tulong ng Yamato City sa Friendship City Exchange Program/大和市友好都市交流事業に対する助成金交付

Tulong ng Yamato City sa Friendship City Exchange Program
大和市友好都市交流事業に対する助成金Ito ay pagkakaibigan ng Yamato City sa Quanmyon city ng Repulic ng Korea. Intensyon ng International Exchange project ng Yamato City na mabigyan ng tulong ang kooperasyon para sa proyekto ng Friendship City.

Target Project Proyektong nakatanggap ng tulong sa Yamato City International Exchange
Qualification
requirements
Grupong ginawa ng 5 tao mahigit na nakatira sa Yamato City
※Aktibidad na layunin na mag-promote ng pang-internasyonal, at intension na gumawa ng bagong aktibidad
Admission period Kahit kailan


Documents Download
Documents PDF version WORD version
◇Regulation PDFPDF/11KB
◆kung mag-aapply Application form sa suporta PDFPDF/10KB DOCWORD/41KB
Document
sa Project plan
PDFPDF/7KB DOCWORD/30KB
◆Kung magre-report Document sa
Performance report
PDFPDF/8KB DOCWORD/36KB
Document sa balance budjet
ng proyekto
PDFPDF/7KB DOCWORD/34KB
◆Kung magbabago o magka-cancel Application form
sa pagbabago (cancel)
ng suporta
PDFPDF/8KB DOCWORD/38KB
Form sa pagbabago
sa Project plan
PDFPDF/7KB DOCWORD/31KB


Related link
Yamato City Homepage【Overseas Friendship City (Quanmyon City) Exchange Project】
Quanmyon City Korea Homepage (nihongo)

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP