Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Interpreter・Translation Volunteer Training/通訳・翻訳ボランティア研修会

Mayroong Training sa Yamato International Association para sa pangunahing target na Interpreter (All Common Language) at Translation sa (English). Mag- apply lamang kung interesado sa Volunteer activities. Inaasahan namin ang inyong aplikasyon.

Ika-1 English Translation Volunteer Training January 31 (Sunday) 10:00-12:30

Topic: [Communication na gagawin sa pamamagitan ng pagsulat]
Contents: Pag-aaralan ang kaibahan ng salita sa pagsulat at pakikipag-usap
Professor: Sokka University International Liberal Studies Larry Macdonald Sensei

Ika-2 English Translation Volunteer Training February 7 (Saturday) 10:00-12:30

Topic: [Mag-iisip ng pruseso sa paggawa ng sentences]
Contents: Itatama ang sentence sa pag-iingat sa grammar at vocabulary
Professor: Sokka University International Liberal Studies Larry MacDonald Sensei

Ika-3 English Translation Volunteer Training February 14 (Saturday) 10:00-12:30

Topic: Magsulat ng Sentence
Contents: Tayo ng magsulat ng sentence sa pamamagitan ng workshop
Professor: Sokka University International Liberal Studies Larry MacDonald Sensei

Ika-4 All Common language Interpreter Training February 28 (Saturday) 13:00-15:30

Topic: [Ano ang mga kailangan sa Interpreter Volunteer]
Contents: Mataas ang pangagailangan sa Interpreter, sa indibidwal na interview sa School, at pagbisita sa bahay. Ang Interpreter Volunteer ay daan na tulay sa mga salita na nag-uugnay sa Istudyante, Magulang at School Teacher. Pag-aaralan ditto ang mga halimbawa, mga dapat gawin, dapat alamin para maging mas mabuting interpreter. Sumali lamang kung nais o nag-iisip ng mga aktibidad, sumali din kahit matagal na ang karanasan sa Volunteer activities. May oras din sa pagpapalitan ng opinion ng mga kasali at sasagutin ang mga katanungan
Professor: Yokohama City Board of Education Guidance Planning Division
Assistant Supervisor Yamada Kiyoko Betty Sensei


Lugar Annex building ng Yamato City Hall 3-f Conference room (sa taas ng Yamato International Association)
Target Registered Volunteer sa Association, at sa mga interesado sa Volunteer activities
Capacity 20 person
Bayad Libre
Application Paunahan ang tanggapan mula January 5 (Sunday) hanggang limit lamang ng capacity. Maaaring mag-aapply sa Telepono, Fax, Email o magpunta ng direkta sa Association.

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP