Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Subsidy in Promoting International Project/国際化推進事業に対する助成金交付

Subsidy in Promoting International Project
国際化推進事業に対する助成金公益財団法人大和市国際化協会では、市民主体の国際化推進活動を支援する目的で助成金の交付を行っています。

Target Project Project sa Volunteer activities para sa Nihongo Class
Project sa pagpapakilala ng kultura at kalagayan ng residenteng dayuhan
Project na layunin na magawa na makisalamuha ang Dayuhang sa Japanese residents
Project na gawin ang suporta sa Dayuhang residente
Project na magawa ang samahan (organization party) sa aktibidad ng dayuhan
Project na (magpadala. Mag-imbita) sa International exchange at iba pa
Qualification requirements May base sa Yamato activities, Grupo na di hangad ang kumita sa Intenational promotion
Admission period mula Fiscal year ng April 1 hanggang katapusan ng April


Documents Download
Documents PDF version WORD version
◇Regulation PDFRegulation
◆kung mag-aapply PDFApplication form ng subsidy o tulong DOCApplication form ng subsidy o tulong
PDFDocument ng Project plan DOCDocument ng Project plan
PDFOrganizer overview form DOCOrganizer overview
PDFProject balance budjet form DOCProject balance budjet form
◆kung magre-report PDFReport sa nagawang tulong DOCReport sa nagawang tulong
PDFReport sa balance budjet DOCReport sa balance budjet
◆Kung magka cancel
o magpapalit
PDFApplication form sa (cancel) change in subsidy DOCApplication form sa (cancel) change in subsidy
PDFProject plan changes form DOCProject plan changes form
PDFChange in balance budjet form DOCChange in balance budjet form


申請のポイント
対象事業 事業内容 対象経費および助成金額
多文化共生事業 日本語教室
(市内を拠点に、外国人市民への日本語指導を行う事業)
事業に要する総支出額のうち、「団体が負担すべき金額*」の80%、もしくは20万円のいずれか少ない方の額
市民の国際理解を促進する事業及び外国人市民と共に暮らせる地域環境づくりを進める事業 事業に要する総支出額のうち、「団体が負担すべき金額*」の50%、もしくは20万円のいずれか少ない方の額
国際交流(派遣・招へい)
事業
団体が、文化、スポ-ツ、学術又はその他人的交流を通して国際交流及び国際親善を図る目的をもって市民を友好都市を除く国外に派遣する、もしくは招へいする事業 ①2万円に派遣もしくは招へいされる人数を乗じた額
②往復運賃の50%に派遣もしくは招へいされる人数を乗じた額
③20万円
3項目のうち、いずれか少ない方の額

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP