Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Nihongo・Study Support Volunteer/日本語・学習支援ボランティア

Humihiling na turuan ang mga batang istudyanteng dayuhan na di pa marunong ng nihongo sa mga pag-aaral sa Nihongo at mga subject. Ginagawa ang activities sa Elementary at Junior High School. Magtanong lamang sa Yamato International Association Para sa detalye.

Nihongo・Study Support Volunteer Guide (PDF/15KB)

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP