Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Cross Culture Seminar Volunteer/クロスカルチャーセミナー ボランティア

Tinutugunan ng International Association ang hiling ng Elementary, Junior High School at iba pang pampublikong institusyon, sa pagpapakilala sa kaugalian at pamumuhay ng dayuhan ayon sa kultura ng magtuturo na dayuhan.
Layunin ng [Cross Culture Seminar] na magkaroon ng ugnayan ang mga Japanese at Dayuhan, na magkaroon ng pang-unawa ang bawat isa sa pang-internasyonal at ang pagpapatupad sa pag-unlad ng kakayahan sa communication para sa haharaping Globalization mula ngayon.

Cross Culture Seminar Volunteer Registration card (PDF/15KB)

Qualification 18 yrs.old pataas na Dayuhan. residente・taga labas ng lungsod
Humihiling Elementary, Junior High School sa loob at labas ng Lungod, mga Council, Social Service Group, at iba pang pampublikog institusyon at pasilidad.
※Grupo na di hangad ang kumita, Di tatanggapin ang request ng indibidwal.
Contents Home cooking ng sariling bansa, Folk dance, Folk music, language, Tradisyon sa pamumuhay, History at Ethnic at iba pa, sasabihin ito sa nihongo.
Report Pakiusap na magpasa ng report sa ginawa, pagkatapos ng seminar.
Reward ¥2000 Kung ang request ay mula sa Instructor at parehong lungsod
¥1000 kung bukod pa dito
※kasama na ang pamasahe sa bayad

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP