Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Summer class para sa bata/夏休み子ども教室

Taon 2023
Ginawa ang suporta sa pag-aaral para sa mga istudyante sa Elementary. Mag-apply lamang kung nais magpaturo ng Nihongo at mga Assignment o homework sa Summer vacation.
  1 on 1 o di kayay by group na tinuturuan ng mga Volunteer na nagtuturo ng Nihongo. Paunahan ang tanggapan sa mga nais sumali.
Application Form

Petsa&Lugar ◆Shimin Katsudou Kyoten Betelgeuse North Build. 1F
 ①7/21(Fri) ②7/25(Tue) ③7/26(Wed)
 ④7/27(Thu) ⑤7/28(Fri) Total 5 classes 
◆IKOZA 3rd Floor (Shibuya Learning Center)
 ①7/24(Mon) Total 1 class 
9:30~11:30
Nilalaman Assignment sa Summer Vacation, Mga nais pag-aralan sa Nihongo
Target Elementary at Junior High School student na may kaugnayan sa dayuhan (priority ang taga lungsod)
Bayad libre
Apply Paunahan ang tanggapan sa Yamato International Association


Kalagayan ng bata sa klase

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP