Tài đoàn pháp nhân công ích Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành phố Yamato 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa Của Chủ Thể Cư Dân/市民主体の国際化推進活動への後援

Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
国際化推進活動支援Ở Hiệp Hội Quốc Tế Hóa T/p Yamato, với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến quá trình quốc tế hóa của chủ thể cư dân, ngoài việc cấp các khoản tiền hỗ trợ ra, Hiệp Hội còn thực hiện việc chứng nhận cho sử dụng danh nghĩa tài trợ. Hiệp Hội nhận đơn xin trong mọi lúc, vì vậy, với những ai có nguyện vọng, sau khi xác nhận quyết định xong, xin hãy nộp hồ sơ đơn xin lên.

Nội dung hỗ trợ Chứng nhận cho sử dụng danh nghĩa tài trợ / Gửi lời nhắn, điện tín chúc mừng / Ngoài ra, hỗ trợ một cách phiến diện như cung cấp thông tin
Đối tượng hỗ trợ Những người mà có người đại diện đang sống hoặc đang làm việc trong T/p Yamato, có cứ điểm hoạt động là trong T/p Yamato
Những công việc thuộc đối tượng Những công việc hợp với mục đích của Hiệp Hội được quy định trong Điều 3 Quyển Quy Định của Hiệp Hội Quốc Tế Hóa T/p Yamato
◆Những công việc không có mục đích kiếm lợi nhuận
◆Nội dung hỗ trợ công việc không có liên quan đến một Chính Đảng hay một Tôn Giáo đặc biệt nào, ngoài ra cũng không có liên quan đến các hoạt động tuyên truyền hoặc ủng hộ cho các đoàn thể có mục đích tôn giáo và các đoàn thể có mục đích chính trị


Đăng tải các hồ sơ
Hồ sơ PDF WORD
◇Quy trình PDFPDF/11KB
◆Trường hợp nộp đơn xin Đơn xin tài trợ hoặc hỗ trợ PDFPDF/8KB DOCWORD/18KB
Bản kế hoạch về công việc PDFPDF/7KB DOCWORD/17KB
Bản dự toán thu chi công việc PDFPDF/7KB DOCWORD/17KB
◆Trường hợp báo cáo Bản báo cáo thực tích PDFPDF/8KB DOCWORD/18KB
Bản kết toán thu chi công việc PDFPDF/7KB DOCWORD/17KB

Trang homeKhái quát tổ chức của Hiệp HộiGiới thiệu công việc của Hiệp HộiLá thư tin tức
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên

TOPUP
Khái quát tổ chức của Hiệp Hội
公告
Lịch sử Hiệp Hội Quốc Tế Hóa Thành Phố Yamato
Hội Viên Hỗ Trợ
Hướng dẫn cách đi
Giới thiệu công việc của Hiệp Hội
Văn Phòng Thông Dịch Đa Ngôn Ngữ (miễn phí)
Dịch Vụ Thông Dịch, Phiên Dịch Nhờ Vào Các Thiện Nguyện Viên Đăng Ký
Lớp Học Tiếng Nhật Sơ Cấp (Có giữ trẻ)
Lớp Học Nhập Môn Tiếng Nhật
Lớp Học Cho Thiếu Nhi Trong Kỳ Nghỉ Hè
Lớp Học Hỗ Trợ Đặc Biệt
Sân Chơi Yamato 「Sân Chơi Tiếng Nhật」
Mạng Lưới Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật Yamato
Hoạt Động Thiện Nguyện Hỗ Trợ Tiếng Nhật, Và Việc Học Tập
Tờ thông tin phiên bản tiếng ngoại quốc
Buổi Họp Mặt Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Giao Lưu Cư Dân Người Ngoại Quốc
Buổi Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Lễ Hội Giao Lưu Quốc Tế Yamato
Ngôi làng các gian hàng ẩm thực thế giới Yamato
Buổi Giao Lưu Các Thiện Nguyện Viên
Tài Trợ Cho Các Hoạt Động Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa Của Chủ Thể Cư Dân
Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Những Công Việc Xúc Tiến Quá Trình Quốc Tế Hóa
Việc Cấp Tiền Hỗ Trợ Đối Với Các Công Việc Giao Lưu Đô Thị Hữu Nghị Thành Phố Yamato
Tờ báo cơ quan “Pal”
Lá thư tin tức
Pal
Terra (Tiếng Anh)
Tierra (Tiếng Tây Ban Nha)
Nihao (Tiếng Hoa)
Chào Bạn(Tiếng Việt)
Việc đăng ký làm thiện nguyện viên
Thiện Nguyện Viên Thông Dịch, Phiên Dịch
Thiện Nguyện Viên Công Việc
Thiện Nguyện Viên Hỗ Trợ Tiếng Nhật・Việc Học Tập
Thiện Nguyện Viên Diễn Thuyết Xuyên Văn Hóa
Buổi Nghiên Cứu Học Tập Thiện Nguyện Viên Phiên Dịch・Thông Dịch
Thông tin
Thông tin sinh hoạt
Đoàn thể liên quan quốc tế trong thành phố Yamato
Thông tin thiên tai
Thông tin quốc tế hóa khu vực
Nội dung trang đầu
Facebook