Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Pagtangkilik ng Residente sa lungsod sa International promotion Activities/市民主体の国際化推進活動への後援

Pagtangkilik sa International promotion Activities
国際化推進活動支援Layunin ng Public Foundation ng Yamato International Association na suportahan ang mga residente sa lungsod sa pagpo-promote ng International activities, iba pang tulong tulad ng paggamit ng pangalan sa sponsorship. Tinatanggap ang kahit sinuman sa application, siguraduhin lamang ang mga regulasyon at magpasa ng application form kung nais.

Support contents Use of sponsorship name approval/ Pagpapadala ng Congratulation telegram at message/  Paghahatid ng impormasyon sa iba pang bahagi
Support target Mga nakatira at mga nagta-trabaho sa Yamato City ang representative, at base ang activities sa Yamato City.
Target Project ◆Proyektong matugunan ang layunin ng Public foundation ng Yamato International Association na nakasaad sa artikulo 3 ng Asosasyon
◆Proyekto na di hangad ang kumita
◆Proyektong walang kinalaman sa Partikular na partidong pampulitika, relihiyon at iba pang mga pampulitikang organisasyon at hindi nauugnay sa mga gawain na sumusuporta o nagpo-promote ng mga samahang panrelihiyon.


Documents Download
Download PDF WORD
◇Regulation PDFPDF/11KB
◆kung mag-aapply Application form sa sponsorship at suporta PDFPDF/8KB DOCWORD/18KB
Document sa Project plan PDFPDF/7KB DOCWORD/17KB
Document sa balance budjet ng proyekto PDFPDF/7KB DOCWORD/17KB
◆kung magre report Document sa Performance report PDFPDF/8KB DOCWORD/18KB
Document sa balance budjet ng proyekto PDFPDF/7KB DOCWORD/17KB

HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP