Yamato International Association 公益財団法人 大和市国際化協会
  • Japanese
  • English
  • español
  • 中文
  • Việt
  • Tagalog
Search

Yamato Preschool /大和市プレスクール

Japanese Classroom Para sa mga International na mga Bata


Taon 2022      Yamato Preschool
Ang Yamato City Board of Education ay magbubukas ng Japanese classroom para sa mga internasyonal na mga bata para sa paghahanda sa pasukan ng elementarya.
Sa klase na ito, aming ipakikilala ang simpleng wikang Hapon, kaugalian sa paaralan at tutulungan ang mga mag-aaral na maghanda para sa isang maayos na pagsisimula sa kanilang buhay sa paaralan. Ipapaliwanag din namin ang mga kaugalian sa paaralan ng Hapon sa mga magulang o tagapag-alaga.
Mayroong 20 kurso sa SIRIUS at 10 kurso sa IKOZA. Maaari ka ring lumahok sa parehong kurso.
  SIRIUS IKOZA
Lugar Shogai Gakushu Center (SIRIUS 6F)
Yamato-shi yamato-minami 1-8-1
Shibuya Gakushu Center (IKOZA 3F)
Yamato-shi shibuya 5-22
Petsa January 11 through March 22, 2023 (20 lessons)
Every Wednesday and Thursday
14:00 – 16:00
January 13 through March 17, 2023 (10 lessons)
Every Friday
14:00 – 16:00
Bayad ¥2,000 ¥1,000
Target 20 children who are living in Yamato
Sponsor Yamato Board of Education
Application Apply to the Yamato International Association by phone or in person.
Betelgeuse North Building 1st Fl., 1-3-17 Fukami- Nishi, Yamato
TEL: 046-265-6051 Email: pal(a)yamato-kokusai.or.jp
HomeAbout usOur projectMga balitaRehistro ng Boluntaryo

TOPUP